Red Wine

Our New Arrival Is Here

Limited Time Price Drop!

 
 

Who We Are

Tears Of Orpheus is a small winemaking company set up by 2 winemakers, one from Bulgaria and the other from New Zealand.


Our aim is to make small batches of high-quality wine from selected vineyards in Bulgaria.

All wines are made with minimal intervention so as to let the wines express the terroir of the vineyard.


Our initial offering is a 2017 Pinot noir that has been aged 100% in older French oak for over a year. It is a big rich Pinot noir coming from one of the oldest Pinot noir vineyards in Bulgaria. Sadly the owners of the vineyard have decided to replant with other varieties, so this is the one and only chance you will get to taste this wine. Our future Pinot noir, a 2019 wine, will come from a new vineyard and will have different characteristics.


Along with this 2017 Pinot noir, which has just gone into barrel for maturation, we aim to release a 2019 Sauvignon blanc in the very near future. This wine comes from the same Vineyard as the 2019 Pinot noir.


As we are a small company we aim to sell directly to our customers and offer our wines in 6 pack cases delivered within Bulgaria.


We appreciate any feedback on how you find our wines and any other different varieties you may be interested in. One wine that we definitely hope to offer in the future is a Tears Of Orpheus TEARS OF ORPHEUS, a grape discovered in South Bulgaria a decade ago in the Orpheus area that is believed to be one of the oldest grape varieties from Bulgaria. And obviously an inspiration for our name.


All our wines are closed under screwcap which we believe is best for the aging of our wines. And if there are other companies within Bulgaria that are keen to promote screwcaps we would be happy to offer their wines through this website as well.


Our initial offering is a 6 pack of 2017 Tears Of Orpheus Pinot noir @ 180 Lv per 6 pack case plus delivery costs. As a promotion, we offer a 15% discount for the first 50 cases sold.


Within the next 2 months (hopefully sooner) we would like to offer a 6 pack case comprising of 3 bottles of 2017 Tears Of Orpheus Pinot noir plus 3 bottles of 2019 Tears Of Orpheus Sauvignon blanc at 135 Lv per case plus delivery costs.


And by the middle of 2020, we hope to offer a 6 pack case comprising of 2 bottles of 2017 Tears Of Orpheus Pinot noir plus 2 bottles of 2019 Tears Of Orpheus Sauvignon blanc and 2 bottles of 2019 Tears Of Orpheus Pinot Noir at 150 Lv per case plus delivery costs.









Tears Of Orpheus е малка винарска компания, създадена от двама винопроизводители, един от България, а другият от Нова Зеландия.   

Нашата цел е да направим малки партиди висококачествено вино от избрани лозя в България.

Всички вина са направени с минимална намеса, за да се даде възможност на вината да изразят тероара на лозето

Първоначалното ни предложение е Pinot noir 2017, който е отлежал 100% в по-стария  френски дъб повече от година. Това е богат Pinot noir, идващ от едно от най-старите лозя с Pinot noir в България. За съжаление собствениците на лозето са решили да го презасадят с други сортове, така че това сега е единственият шанс да опитате това вино. Нашият бъдещ Pinot noir, вино от реколта 2019г., ще произхожда от ново лозе и ще има различни характеристики.

Заедно с този Pinot noir 2017, който току-що е влязъл в бъчви за съзряване, ние се стремим да пуснем заготовка, подготвяме да ви представим един Совиньон блан 2019 в съвсем близко бъдеще. Това вино идва от същото лозе, както и Pinot noir от 2019.

Тъй като сме малка компания, ние се стремим да продаваме директно на нашите клиенти и да предлагаме нашите вина в 6 гнездови опаковки, доставени в рамките на България.

Оценяваме всякакви отзиви за това как намирате нашите вина и всякакви други различни сортове, от които може да се интересувате. Едно вино, което определено се надяваме да предложим в бъдеще, е Tears Of Orpheus TEARS OF ORPHEUS, грозде, открито в Южна България преди десетилетие в района на Орфей, за който се смята, че е един от най-старите сортове грозде в България. И очевидно вдъхновение за нашето име.

Всички наши вина са затворени под винтови капачки, които смятаме, че са най-добри за узряването и съхранението на нашите вина. И ако има други компании в България, които желаят да популяризират вина, затворени с винтови капачки, ще се радваме да предложим техните вина и през този уебсайт.

Първоначалното ни предлагане е 6 опаковки бутилки от 2017 Tears Of Orpheus Pinot noir за 180лв за 6 опаковки плюс разходи за доставка. 

В рамките на следващите 2 месеца (надяваме се по-скоро) бихме искали да предложим 6 опаковки, състоящи се от 3 бутилки от 2017г. Tears Of Orpheus Pinot noir плюс 3 бутилки от 2019 Tears Of Orpheus Sauvignon blanc за 135лв за случай кашон, плюс разходи за доставка.

А до средата на 2020г. се надяваме да предложим калъф сандък с 6 опаковки, състоящ се от 2 бутилки от 2017 Tears Of Orpheus Pinot noir плюс 2 бутилки от 2019 Tears Of Orpheus Sauvignon blanc и 2 бутилки от 2019 Tears Of Orpheus Pinot Noir за 150лв на калъф за сандък, плюс разходи за доставка.

 

Contact Us

Veliko Tarnovo ,5000 , Bulgaria,

+359 886475577

Thanks for submitting!